European Jamboree 2020

Beskrivelse

Introduksjonstekst for individuelt påmeldingsskjema

Profile information

Personlig informasjon

  • / /

Adresse

Søknad om deltakelse på European Jamboree 2020

Opplysninger om deltaker

  • Vi spør om dette for å være sikre på at vi har din aktuelle e-postadresse. NB! Bekreftelse på sendt søknad vil bli sent til e-postadressen du er registrert med på profilen din.

  • Vi spør om dette for å være sikre på at vi har ditt aktuelle telefonnummer.Speiderreferanse

Her kan du legge inn kontaktinformasjon til en som kjenner deg og det du har gjort i speidersammenheng.

Kontaktopplysninger til speiderreferansePatruljesammensetning

Du vil bli plassert i en patrulje bestående av speidere fra begge forbund. Her kan du oppgi navn på inntil to speidere du ønsker å være i patrulje med.Pårørendeinformasjon

Her skal du legge inn informasjon om dine foresatte hvis du er under 18, og nærmeste pårørende hvis du er over 18.

Kontaktperson 1


Kontaktperson 2Kommentarer

Her kan du stille spørsmål eller kommentere om det er noe vi trenger å kjenne til.Trykk "Lagre og fortsett" når du har fylt ut skjemaet