Innmeldingsskjema for Siggerud speidergruppe

Personlig informasjon

  • . .

Adresse

Kontaktinformasjon

Personopplysninger

25. mai 2018 trådte EUs forordning for personvern – The General Data Protection Regulation, altså GDPR – i kraft som lov. I Norge trådte den i kraft som lov 20. juli 2018.

En del av dette arbeidet innebærer å sikre bruk og tilgang til medlemsinformasjon, samt at det er et krav at vi skal sikre at informasjon i Min speiding er riktig og oppdatert. Vi ønsker at medlemmene skal melde seg inn selv eller av foresatt. De er da ansvarlige for at informasjonen som registreres er riktig.

Les mer om hvordan vi jobber med GDPR i NSF

Les mer om GDPR hos Datatilsynet

Som medlem i Norges speiderforbund vil du motta informasjon og tilbud om aktiviteter via nyhetsbrev på e-post (medlemmer fra 16 år) og post, som for eksempel medlemsbladet bladet Speideren. Det vil bli sendt ut informasjon både fra Norges speiderforbund og fra din lokale speidergruppe. I spesielle sammenhenger vil vil også benytte sms for å gi nødvendig informasjon. Om du ønsker å endre eller oppdatere dine opplysninger og samtykker, gjør du dette raskt og enkelt i medlemssystemet Min speiding. Du får tilgang til Min speiding når du har blitt medlem.