Innmeldingsskjema for Langhus speidergruppe

Personlig informasjon

  • . .

Adresse

Kontaktinformasjon

Tilleggsinformasjon

  • Vi spør om dette fordi vi av og til gjennomfører temamøter eller seminarer eller trenger faglig kompetanse i andre sammenhenger. For eksempel kan dere oppgi at mor eller far er god til å seile eller snekre, eller jobber som revisor.

  • Dette innebærer at du jobber med tilrettelegging av speideraktiviteter sammen med flere andre speiderledere. Du kan velge å være med i den samme enheten som barnet ditt eller i en annen enhet. Du vil få tilbud om givende sosiale aktiviteter og opplæring i speiding og ledelse.

  • Innebærer at man møter bare av og til, hvis det er behov for ekstra voksne på et møte eller en tur.

  • Vi trenger alltid hjelp med forskjellige oppgaver i gruppa. For eksempel hjelpe til i hus- eller hyttekomiteen, vedlikeholde eller organisere utstyret, ordne innkjøp, koordinere kakebaking eller dugnadspåmeldinger og mange andre faste eller midlertidige oppgaver.

Personopplysninger

25. mai 2018 trådte EUs forordning for personvern – The General Data Protection Regulation, altså GDPR – i kraft som lov. I Norge trådte den i kraft som lov 20. juli 2018.

En del av dette arbeidet innebærer å sikre bruk og tilgang til medlemsinformasjon, samt at det er et krav at vi skal sikre at informasjon i Min speiding er riktig og oppdatert. Vi ønsker at medlemmene skal melde seg inn selv eller av foresatt. De er da ansvarlige for at informasjonen som registreres er riktig.

Les mer om hvordan vi jobber med GDPR i NSF

Les mer om GDPR hos Datatilsynet

Som medlem i Norges speiderforbund vil du motta informasjon og tilbud om aktiviteter via nyhetsbrev på e-post (medlemmer fra 16 år) og post, som for eksempel medlemsbladet bladet Speideren. Det vil bli sendt ut informasjon både fra Norges speiderforbund og fra din lokale speidergruppe. I spesielle sammenhenger vil vil også benytte sms for å gi nødvendig informasjon. Om du ønsker å endre eller oppdatere dine opplysninger og samtykker, gjør du dette raskt og enkelt i medlemssystemet Min speiding. Du får tilgang til Min speiding når du har blitt medlem.